Fysioterapi Tønsberg VestfoldNorske fysioterapeuter er høgskole/universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente. Fysioterapi er forankret i praktisk og teoretisk kunnskap. Anerkjent naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig kunnskap utgjør det teoretiske grunnlaget.

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, bevegelse, sykdom og funksjon. Dette danenr grunnlaget for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, i det fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler påvirker hverandre gjensidig.

Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra lege. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis rett til refusjon fra folketrygden, må pasienten ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor.