Teiping med kinesio-tape er en enkel måte å behandle skader i muskulatur, sener, ligamenter og blødninger i mykvev på. Skader som ofte er forbundet med utøvelse av idrett.Kinesio-tape påvirker smerteresponsen og gir økt lymfe- og blodsirkulasjon ved at den stimulerer hudens sensorikk. Dette gjør at trykk og irritasjon fjernes fra nerveender og smertereseptorer og dermed lindres smerten.

Trykket i lymfesystemet letter gradvis og bidrar til økt sirkulasjon som forsterker og påskynder kroppens egen leging. Økt sirkulasjon bidrar også til at kroppen kan kvitte seg med slagg og avfallsstoffer raskere. Dette gjør igjen at utøveren kan aktivisere det skadede området raskere.

Tapen har også den egenskapen at den virker 24 timer i døgnet hele den tiden den sitter på. Teipen kan sitte på i mellom 5 og 10 dager før den fjernes eller eventuelt byttes.Kinesio-tapens unike materiale gir i de aller fleste tilfeller en umiddelbar effekt direkte etter appliseringen. I tillegg vil effekten øke over de neste 3–7 dagene.

Enkelte typer skader kan kreve gjentagende behandling over lengre tidsperioder og/eller annen behandling i tillegg.