Erik Vinje Olbjørn

Ole Jørgen Frydenlund

Velkommen til TEMASIDER om behandling av øyelidelser med akupunktur.

Erik Vinje Olbjørn er grunnlegger av St. Olav Helseklinikk og Ole Jørgen Frydenlund er daglig leder.
Begge er akupunktører og du kan lese mer om oss her ->  Erik Vinje Olbjørn  |  Ole Jørgen Frydenlund

På disse sidene vil vi ta deg med litt nærmere på arbeidet vårt med behandling av øyelidelser. Her ønsker vi å vise litt av det vi arbeider med rundt øyelidelser og problematikk knyttet til syn og øyehelse. Vi skal forsøke å publisere litt bilder, info, rapporter og artikler, samt lenker rundt feltet øyelidelser og akupunkturbehandling.

I mange år har vi reist…

i inn- og utland, deltatt på kongresser og kurs, samt etablert en relativt omfattende utvekslingsforbindelse med universiteter, sykehus, professorer og leger i Kina. Dette har resultert i mange besøk til Kina, men også hatt gleden av å få besøk til klinikken, senest i september 2014, hvor Prof. Dr. Wei og Prof. Dr. Liang arbeidet på klinikken med behandling og undervisning, samt foreleste på seminarer. Dette samarbeidet med Kina gir oss verdifull påbygning, dypere forståelse av det vi arbeider med og enda mer respekt for grunnprinsippene, resultatene og menneskene som har gjort akupunkturen til sin livsoppgave.

Det store interessen for øyelidelser…

begynte for mange år siden når vi besøkte øyesykehus i Kina for første gang. Der fikk vi ved selvsyn se hvordan de arbeidet med akupunkturen og hvilke resultater de oppnådde. Det sådde en spire i oss om å tilegne oss mest mulig kunnskap om behandling av øyelidelser og ta med dette hjem til vårt eget land – slik at også norske pasienter kunne få glede av denne kunnskapen som kineserne har hatt implementert i sin medisin i flere århundrer.

På bakgrunn av interessen…

og de etterhvert mange reisene, har vi vært heldig og fått tilegnet oss mye kunnskap i faget. Vi har hospitert på ulike sykehus og universiteter i Kina over endel år og blitt tatt varmt imot av det kinesiske medisinske fagmiljøet.  De har latt oss komme helt inn til behandlingsrommene og operasjonssalene mens de arbeidet. Vi ønsker å bringe så mye vi kan av disse erfaringene og kunnskapen hjem til oss i Norge – så vi kan dra nytte av behandlingene og studiene som er gjort, også her hjemme.

Kineserne og vi har derfor opprettet en helt egen norsk øyeklinikk sammen, som igjen er en underavdeling av det kinesiske øyesykehuset. Dtete har vi kalt St. Olav Eye Clinic of Norway og nettsidene og mer info om dette prosjektet finner du på våre nettsider: www.stolaveye.no.

Media har vært en viktig partner…

når det kommer til presentasjon og formidling av det vi arbeider med. Vi har vært heldig å ha mennesker rundt oss som også er interessert i arbeidet vi gjør. Det har resultert i endel fine reportasjer og artikler som for eksempel i Byavisa og Tønsbergs Blad bl.a. annet. Se våre Mediasider/presseklipp for mer info om dette.

Vedlegger her en PDF-presentasjon av øyelidelser og Kina-samarbedet…

samt noen bilder fra besøket i september 2014:

Publikasjon_ØYE

En liten PDF-presentasjon av øyelidelser og akupunktur – samt Kina-samarbeidet.

besøk fra Kina sep14

Besøk fra Kina i september 2014

 

 

 

 

 

 

 

Her noen smakebiter fra en av turene til EyeHospital of China i Beijing: